Saturno Magazine, Articolo: MARIA PJETRAJ LOKA 

MARIA PJETRAJ LOKA 

MARIA PJETRAJ LOKA 

 

 

YJET

 

Sa yje ka në qiell,

të gjithë, kanë një emër,

më të bukurit yje,

i kam në zemër.

Ylli që shëndrit,

më tregon rrugën,

ylli tjetër nuk më le,

të humbem.

Këta dy yje,

janë motivet e mija.

ata janë e gjithë bota,

dhe e gjithë gjithësia

 

 

CELEBRITA’

 

Quante stelle ci sono nel cielo,

tutti hanno un nome

le stelle più belle,

 Li ho nel cuore.

La stella splendente,

Mostrami la strada

l'altra stella non me lo permette

va al diavolo

Queste due stelle,

sono le mie motivazioni.

sono il mondo intero

e l'intero universo

 

 

Mettiti in contatto

Fondato da: Francesca Gallello

saturno.magazine@libero.it

(+39) Francesca 3383684998

© 07-2024 Design by Artvision.
All Rights Reserved.